การเลือกตั้งทั่วไปในแคลิฟอร์เนีย

 

คู่มือแนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับทางการ

 

ฉบับเสียงบันทึก

คู่มือแนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในแคลิฟอร์เนียที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2012 มีให้ดาวน์โหลดในไฟล์เสียงบันทึกที่จัดไว้ ท่านสามารถฟังข้อมูลได้ทางออนไลน์ หรือดาวน์โหลดไปไว้ในเครื่องเล่น MP3 ของท่าน

หากต้องการฟังข้อมูลบางส่วนของคู่มือแนะนำดังกล่าว ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่างนี้

ข้อเสนอต่างๆ

บทแนะนำ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ

ข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือแนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับเสียงบันทึกทั้งฉบับ กรุณาเลือกไฟล์ด้านล่างนี้

© California Secretary of State