ไฟล์เสียง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงของคู่มือที่มีข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2020 ได้ สามารถรับฟังทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณได้

หากต้องการ VIG ทางออนไลน์เพียงบางส่วน โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ร่างกฎหมาย

ข้อมูลผู้ลงคะแนนเสียง

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงทั้งหมดของ VIG โปรดเลือกจากไฟล์ที่แสดงไว้ด้านล่าง

Back to top กลับขึ้นไปข้างบน