ไฟล์เสียง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงของคู่มือที่มีข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2020 ได้ สามารถรับฟังทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณได้

หากต้องการ VIG ทางออนไลน์เพียงบางส่วน โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ข้อเสนอ

แถลงการณ์แสดงวัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง

ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงทั้งหมดของ VIG โปรดเลือกจากไฟล์ที่แสดงไว้ด้านล่าง