เวอร์ชันเสียง

มีคู่มือข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Official Voter Information Guide หรือ VIG) สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 พฤศจิกาย 2022 ของรัฐแคลิฟอร์เนียในรูปแบบไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดได้ให้ใช้งาน ท่านสามารถรับฟังออนไลน์หรือดาวน์โหลดลงในเครื่องเล่น MP3

หากต้องการฟัง VIG ส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะทางออนไลน์ ให้เลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

คำแถลงของผู้สมัคร

ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ญัตติ

ข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันไฟล์เสียงทั้งหมดของ VIG โปรดเลือกจากไฟล์ที่ระบุด้านล่าง

Back to topกลับไปด้านบน