Phiên bản âm thanh

Hướng dẫn Cử tri (Voter Information Guide hay VIG) Chính thức cho cuộc Tổng Tuyển cử California vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 là có sẵn ở định dạng tệp âm thanh có thể tải xuống. Bạn có thể nghe trực tuyến hoặc tải xuống máy nghe nhạc MP3 của mình.

Để nghe các phần cụ thể của VIG trực tuyến, hãy chọn từ các lựa chọn bên dưới.

Bản trình bày của ứng cử viên

Dự luật

Thẩm phán

Thông tin cử tri

Để tải xuống toàn bộ phiên bản âm thanh của VIG, hãy chọn từ các tệp được liệt kê bên dưới.

Trở lại từ đầu Trở lại đầu trang