ผู้สมัครรับเลือกตั้ง – เวอร์ชันเสียง

ลำดับของแถลงการณ์กำหนดโดยวิธีจับสลาก แถลงการณ์ในหน้านี้ได้มาจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง แถลงการณ์แต่ละฉบับยื่นโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสมัครใจและจัดพิมพ์โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงการณ์อาจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรากฏในบัตรลงคะแนน