ฉบับ PDF – ภาษาไทย

คู่มือคำแนะนำผู้ออกเสียงลงคะแนนที่สมบูรณ์ (PDF)

ข้อเสนอ

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงกับเอกสารในรูปแบบซึ่งไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์เว็บของท่าน หากท่านไม่มีซอฟต์แวร์ซึ่งรองรับรูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ (PDF) โปรดดู หน้าเอกสารรีดเดอร์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เปิดวินโดว์ใหม่