เวอร์ชันเสียง

คู่มือคำแนะนำผู้ออกเสียงลงคแนนของทางการ (VIG) สำหรับวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2014, การเลือกตั้งเบื้องต้นโดยตรงทั่วทั้งรัฐ California มีไฟล์ที่บันทึกเสียงสำหรับฟังให้ดาวน์โหลดได้ ท่านสามารถฟังเสียงได้ทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดลงในเครื่องเล่น MP3 ของท่าน

สำหรับฟังหมวด VIG ทางออนไลน์โดยเฉพาะ กรุณาเลือกจากตัวเลือกที่ด้านล่าง

ข้อเสนอ

แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

คำแถลงจุดมุ่งหมายของพรรคการเมือง

ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันเสียงทั้งหมดของ VIG โปรดเลือกจากไฟล์ตามรายชื่อที่ด้านล่าง

กลับสู่ด้านบน กลับด้านบน